image

Konjički klub Aranđelovac Osnovan 2008,

udruživanjem malog broja vlasnika, ljubitelja konja i jahanja. Danas klub ima 262 člana.

Vizija. Otvoren i uspešan Aranđelovac

Misija: Moć mladih i moć prirode za otvoren i uspešan Aranđelovac

Cilj: Mladi svojom kreativnošću uz pomoć prirode ostvaruju otvoren i uspešan Aranđelovac

Sve naše aktivnosti se ostvaruju zahvaljujući našem timu i volonterima

Mi smo socijalno preduzeće koje  u cilju održivosti naše organizacije nudi sledeće proizvode i usluge:

Poslovna ponuda

Poslovna ponuda

tim building programi
i program transformacionog liderstva

Sveže organsko jagodičasto voće:

Sveže organsko jagodičasto voće:

Šumska jagoda
Malina
Kupinas

TOP