Развој лидерских вештина запослених кроз учење са коњима

Унапредите своје пословне резултате кроз:

 • Изградњу поверења у тиму
 • Бољу контролу емоција
 • Подизање нивоа креативности
 • Развој ефикасног лидерства
 • Повећање емоционалне интелигенције код запослених

Коњи обогаћују људску емоционалну интелигенцију

Коњи одају непосредну и директну повратну информацију која је од велике важности за развој лидерских вештина.
Проучавање и тумачење коњских реакција на наш став и на понашање нам омогућава здрав увид у наше мотиве и начине вођства. То нам омогућава да направимо промене које ће довести до много квалитетније и ефикасније комуникације. Коњи нам рефлектују назад сва најфинија неслагања која постоје у нашем издавању наредби на вербалан и невербалан начин.
Радећи са коњима, људи из свих сфера посла, имају прилику да науче животне лекције о томе да поседују потенцијал да промене и унапреде свој професионални живот. Трансформациони Лидерски Тренинг са Коњима (ТЛТК) је иновативан и интерактиван приступ развоју лидерских вештина помоћу коња у циљу увећања људског искуства. У сигурном и контролисаном окружењу, људи на овом тренингу добијају прилику да раде са коњима са земље, што им пружа сасвим нове увиде у комуникацији са другима ис а собом. У овом процесу, учесници уче како да усмере своју пажњу на суптилан језик тела, на поруке које преносе наше емоције, на прочишћену мисао као и постизање самопоуздања у остваривању циљева. Лидерски тренинг са коњима повећава самосвест учесника, има директан утицај на развој емотивне интелигенције, те трансформише лидерске вештине како би биле ефикасније. Никакво претходно искуство са коњима није потребно.

Отворено о емоционалној и социјалној интелигенцији

Лидерство је уметност мотивације убедити некога да ради за заједнички циљ. Но, количина „Емоционалне интелигенције“ унутар индивидуе или унутар једног тима може позитивно или негативно утицати на организацију, пројекте, чак и на укупан пословни циљ.
Истраживања показују да су се емоционална и социјална интелигенција појавиле као кључни захтеви за лидере јер представљају некогнитивне индикаторе за критичне и релевантне изворе информација. Када се правилно примењује, емоционална интелигенција мотивише запослене да кроз увећање присутности и пажње буду креативнији у належењу решења – што је кључан фактор у изградњи лидера, добрих тимаова и постизању пословних резултата.

Трансформациони Лидерски Тренинг са Коњима

Тренинг има следећи утицај на пословни план:

 1. Компактан тим чији се темељи и развој заснивају на поверењу
 2. Повећано учешће и заинтересованост запослених
 3. Постизање нових нивоа креативности и продуктивности код запослених у односу на захтеве бизниса
 4. Развој доношења одлука и предузимања акција базирано на свесности и храбрости
 5. Развој преговарачких способности запослених у контексту бржих и ефикаснијих решења
 6. Проширено и инспирисано лидерство код запослених и у менаџмент
 7. Развој и разумевање коришћења емоционалне интелигенције

Тренинг има следећи утицај на лични план:

 1. Ефикасно коришћење тела (као сензорни и комуникациони канал)
 2. Прекидање условљености понашања и мишљења кроз промену менталних образаца и увећање емоционалне гипкости
 3. Унапређене комуникационе вештине  –вербалне и невербалне
 4. Способност да се успоставе и одрже јасне и конзистентне границе
 5. Изградња поверења у сопствене лидерске вештине

003

Емоционална интелигенције је дефинисана као:

 • Познавање сопствених емоција; самосвест
 • Правилно управљање емоцијама
 • Правилна контрола себе
 • Препознавање емоција других; емпатија
 • Управљање односима – управљање емоцијама других

О нама

Асоцијација за коњичку едукацију, рекреацију и спорт Србије је основана због потребе за убрзаним развојем активности помоћу коња у складу са захтевима савременог друштва.

ПРЕУЗМИТЕ ПРОГРАМ У PDF ФОРМАТУ

TOP